भुक्तानी नभएको कारण वेबसाइट निष्क्रिय गरिएको छ।

संचालक सैलेन्द्र यादव लाई २ साल अगाडी मैले दिएको पैसा र काम गरेको पैसा जैहिले माग्दा पनि आज दिन्छु भोलि दिन्छु भनेर झुठ मात्र बोल्ने र पैसा न दिएको कारण सम्पूर्ण WEBSITE बन्द गरिएको छ

Contact Support